Chính sách bảo mật

Trang chính sách bảo mật này, mô tả cách trang web Keonhacai.football thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ kèo nhà cái và các dịch vụ khác tại website này.

Loại thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập hai loại thông tin chính về bạn:

Thông tin cá nhân

Đây là thông tin có thể được sử dụng để xác định bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện và số điện thoại. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn đăng ký nhận bản tin email, tạo tài khoản hoặc tham gia vào cuộc thi.

Thông tin phi cá nhân

Đây là thông tin không thể được sử dụng để xác định bạn một cách cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành, và các trang web bạn truy cập trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin phi cá nhân thông qua các tệp nhật ký và các công nghệ theo dõi khác.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

  1. Cung cấp và cải thiện Trang web: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn Trang web và các dịch vụ liên quan, và để cải thiện hiệu suất và nội dung của Trang web.
  2. Liên lạc với bạn: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn về tài khoản của bạn, để thông báo cho bạn về các bản cập nhật và các ưu đãi khác, và để phản hồi các yêu cầu hoặc câu hỏi của bạn.
  3. Mục đích quảng cáo: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để hiển thị cho bạn các quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn.

Chính sách bảo mật – Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba nào khác trừ khi:

  1. Bạn đồng ý cho chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn.
  2. Chúng tôi được yêu cầu chia sẻ thông tin của bạn theo luật pháp hoặc quy trình pháp lý.
  3. Chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin của bạn là cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc của người khác.

Bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và hành chính để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật nào là hoàn toàn an toàn.

Lựa chọn của bạn

Bạn có thể chọn không nhận các bản tin email tiếp thị từ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” trong bất kỳ bản tin email nào mà bạn nhận được.

Thay đổi đối với Chính sách này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách sửa đổi trên Trang web.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây. Hoặc tìm hiểu thêm về chúng tôi ngay để hiểu rõ hơn về trang web của chúng tôi

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.