Video ngoại tuyến của youtube lưu ở đâu

 - 

Nghe tiêu đề có vẻ khá hoang mặt đường đúng không thất thoát