- Bạn đang xem:

Hình ảnhNội dung
*
Học Trò Thợ Rèn Lưu Tương Dương - 176/182

Bổ sung & cập nhật những loại chọn nhỏng sau:

Nâng cung cấp Tướng Quân thành Tmùi hương Ưng Tướng Quân.Nâng cung cấp Thiên Chi Tướng Quân thành Thương thơm Ưng Tướng Quân.Nâng cấp cho Ngự Long Tướng Quân thành Thương Ưng Tướng Quân.Nâng cấp cho Tmùi hương Ưng Tướng Quân thành Lôi Hổ Tướng Quân.

Tiêu hao những nhiều loại nguyên vật liệu sau:

04 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.03 Nữ Oa Tinch Thạch01 máy Tống/Liêu Tmùi hương Ưng Tướng Quân +7 trở lên nhỏng bảng dưới:Trang bị nâng cấpThành quả
Thương Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +7Lôi Hổ Tướng Quân Chiến Khôi +0
Thương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Giáp +7Lôi Hổ Tướng Quân Chiến Giáp +0
Tmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến Trang +7Lôi Hổ Tướng Quân Chiến Trang +0
Thương thơm Ưng Tướng Quân Chiến BàiLôi Hổ Tướng Quân Chiến Bài
Thương thơm Ưng Tướng Quân Chiến KỳLôi Hổ Tướng Quân Chiến Kỳ
Tmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến PhùLôi Hổ Tướng Quân Chiến Phù

Tiêu hao các loại vật liệu sau:

03 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.02 Nữ Oa Tinch Thạch.01 thiết bị Tống/Liêu Tướng Quân +7 trnghỉ ngơi lên nlỗi bảng dưới:Trang bị nâng cấpThành quả
Tướng Quân Chiến Khôi +7Thương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +0
Tướng Quân Chiến Giáp +7Thương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Giáp +0
Tướng Quân Chiến Trang +7Thương Ưng Tướng Quân Chiến Trang +0
Tướng Quân Chiến BàiThương Ưng Tướng Quân Chiến Bài
Tướng Quân Chiến KỳThương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Kỳ
Tướng Quân Chiến PhùTmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến PhùXem thêm: 1956 Tuổi Gì - Tuổi Bính Thân Hợp Tuổi Nào, Màu Gì, Hướng Nào

Tiêu hao những nhiều loại nguyên liệu sau:

02 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.02 Nữ Oa Tinch Thạch.01 sản phẩm công nghệ Tống/Liêu Thiên Chi Tướng Quân +7 trlàm việc lên nlỗi bảng dưới:Trang bị nâng cấpThành quả
Thiên Chi Tướng Quân Chiến Khôi +7Thương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +0
Thiên Chi Tướng Quân Chiến Giáp +7Tmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +0
Thiên Chi Tướng Quân Chiến Trang +7Thương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Trang +0
Thiên Chi Tướng Quân Chiến BàiTmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến Bài
Thiên Chi Tướng Quân Chiến KỳThương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Kỳ
Thiên Chi Tướng Quân Chiến PhùThương Ưng Tướng Quân Chiến Phù

Tiêu hao các loại nguyên vật liệu sau:

01 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.01 Nữ Oa Tinc Thạch.01 máy Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân +7 trnghỉ ngơi lên nlỗi bảng dưới:Trang bị nâng cấpThành quả
Ngự Long Tướng Quân Chiến Khôi +7Tmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +0
Ngự Long Tướng Quân Chiến Giáp +7Tmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +0
Ngự Long Tướng Quân Chiến Trang +7Thương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Trang +0
Ngự Long Tướng Quân Chiến BàiThương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Bài
Ngự Long Tướng Quân Chiến KỳTmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến Kỳ
Ngự Long Tướng Quân Chiến PhùTmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến PhùXem thêm: Game Bao Ve Trai Dat, Choi Game Anh Hùng Bảo Vệ Trái Đất Online

Tỷ lệ tăng cấp thành công xuất sắc là 100%.Sau Lúc tăng cấp, hiệu quả Tiểu Định Hồn với Đại Định Hồn vẫn biến mất.Trang bị Thương thơm Ưng +7 trở lên Lúc tăng cấp sẽ nhận ra Lôi Hổ +0.Trang bị Tmùi hương Ưng +10 trngơi nghỉ lên Lúc tăng cấp sẽ nhận được Lôi Hổ +7.