TĂNG GIẢM SỨC MẠNH LIÊN QUÂN

 - 
Thời điểm đầu và thân từng phiên bạn dạng new, Liên Quân thiết bị di động mọi định kỳ tiến hành hầu như cập nhật. Bên cạnh đông đảo đổi khác về chiến trường cùng đồ vật, những khiếu nại tướng tá quan trọng quyên tâm tới thông tin chỉnh sửa sức mạnh của những vị tướng. Dưới đây là báo cáo chi tiết về tăng/bớt sức khỏe.

Những vị tướng tá được tăng mức độ mạnh

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 – Thorne

Là vị xạ thủ nhất bao gồm sự sửa đổi sức khỏe trong phiên phiên bản lần này, Từ đó, phong lối chơi Thorne chắc hẳn rằng đã biến đổi vào thời gian tới

Chiêu 1:

Đạn tím: Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 1/1.5/2% mỗi 125 công thứ lý cùng thêm) -> Máu tối đa kẻ thù 2/3/4% (tăng 0.5/0.75/1% từng 100 công vật lý cùng thêm), gần kề tmùi hương phép

Chiêu 2:

Đạn tím: Máu tối đa đối thủ 2/3/4% (tăng 1/1.5/2% từng 125 công thứ lý cùng thêm) -> Máu tối nhiều kẻ thù 2/3/4% (tăng 0.5/0.75/1% từng 100 công trang bị lý cùng thêm), gần cạnh thương chuẩn