Matrix Là Gì

 - 
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Matrix là gì

*
*
*

matrix
*

Matrix (Econ) Ma trận.
matrix ma trận; lưới; bảng
adjoint m. ma trận liên hợp atjugate m. ma trận phú hợp admittance m. ma trận dẫn nạp alternate m. (đại số) ma trận ráng phiên associate m. ma trận liên hợp Heemit associated m. ma trận liên đới augmented m. ma trận té sung best conditioned m. ma trận tói ưu gồm điều kiện, ma trận gồm ĐK tốt nhất canoical m. ma trận chính tắc chain m. ma trận xích circulant m. ma trận giao hoán companion m. ma trận bạn complete correlation m. ma trận tương quan composite m. (đại số) ma trận nhân tố, ma trận (phức) hợp compound m.s (đại số) ma trận nhiều hợp conformable m. (ces) ma trận nhân được cùng với nhau conjugate m. (ces) ma trận liên hợp constant m. bằng ma trận cyclic m. ma trận xi lic decomposable m. ma trận knhì triển được diagonal m. ma trận con đường chéo equivalent m. (ces) ma trận tương đương factor m. (thống kê) ma trận những hệ số nhân tố ferroelectric memory m. ma trậ ghi nhớ sắt điện gain m. ma trận chi phí được cuộc group m. ma trận nhóm Hermitian m. ma trận Hecmit idempotent m. (ces) ma trận luỹ đẳng idempotent m. ma trận đối kháng vị ill-conditionned m. ma trận điều kiện xấu improper orthogonal m. ma trận trực giao bình thường incidence m. ma trận liên thuộc information m. ma trận thông tin inverse m. (đại số) ma trận nghịch đảo invertible m. ma trận khả nghịch involutory m. (ces) ma trận đối hợp minor definite m. ma trận xác định qua những định thức con monomial m. ma trận đơn thức nilpotent m. ma trận luỹ linh non-recurrent circulant m. (đại số) ma trận luân trả không lặp lại non-singular m. (đại số) ma trận không suy biến normal m. ma trận chuẩn tắc orthogonal m. ma trận trực giao parastrophic m. (đại số) ma trận cấu trúc partitioned m. (ces) ma trận phân phối payoff m. ma trận tiền trả permutation m. (đại số) ma trận hân oán vị positive sầu m. ma trận dương positively definite m. (đại số) ma trận xác minh dương quasi-inverse m. ma trận tựa nghịch đảo reciprocal m. ma trận nghịch đảo rectangular m. ma trận chữ nhật regret m. ma trận tổn định thất resistor m. lưới cản, lưới kháng scalar m. ma trận đường chéo similar m.(ces) (đại số) những ma trận đồng dạng singular m. ma trận suy biến skew-symmetric m. ma trận phản bội đối xứng square m. ma trận vuông stochastic m. (đại số) ma trận ngẫu nhiên symmetric(al) m. (đại số) ma trận đối xứng transposed m. ma trận gửi vị triangular m. (đại số) ma trận tam giác unimodular m. ma trận đối kháng môđula unitary m. (đại số) ma trận unita unit m. ma trận đơn vị U-symmetric m. (ces) ma trận U- đối xứng variation diminishing m. (đại số) ma trận bớt lao động variation limiting m. (đại số) ma trận số lượng giới hạn dao động zero m. ma trận khôngma trậnadjoin of matrix A: ma trận phú hòa hợp của ma trận Aband matrix: ma trận hình đaicoefficient matrix of a linear system: ma trận thông số pmùi hương trình tuyến tínhdot matrix: ma trận điểminverse of A matrix: nghịch hòn đảo của ma trận Amatrix of a quadratic form: ma trận của dạng toán thù phươngmatrix of a quadratic form: ma trận của dạng toàn phươngmatrix printer: thiết bị in ma trậnmatrix trading: mua bán ma trậnmatrix trading: buôn bán theo ma trậnproduct-market matrix: ma trận sản phẩm-thị trườngrank of a matrix: dãy ma trậnrank of a matrix: hạng của ma trậntranspose of a matrix: chuyển vị của ma trậntranspose of a matrix: sự gửi địa chỉ của ma trậnma trận (toán)dot matrix printermáy in kimmatrix printermáy in kimmatrix tradingmua sắm quanh co <"meitriks> danh từ o đá nền, khung đá o nền - Các hạt mịn nằm xen lẽ những hạt lớn vào đá trầm tích chọn lọc kém nhẹm. - Loại đá vào vỉa, thí dụ đá vôi mang tính chất điển hình đến vỉa. - Kyên ổn loại trên mặt gồm gắn những hạt klặng cương bên trên mũi khoan. § matrix acidizing : axit hoá size đá § matrix mật độ trùng lặp từ khóa : mật độ form đá § matrix erosion : ăn mòn nền kyên ổn loại § matrix identification plot : đường nhận dạng § matrix porosity : độ rỗng khung đá
*Xem thêm:

*

*

n.

a rectangular array of elements (or entries) phối out by rows and columnsan enclosure within which something originates or develops (from the Latin for womb)the formative tissue at the base of a nailmold used in the production of phonograph records, type, or other relief surface


Xem thêm: Tìm Hiểu Eclipse Là Gì ? Eclipse Thật Là Tuyệt Vời

Microsoft Computer Dictionary

n. An arrangement of rows & columns used for organizing related items, such as numbers, dots, spreadsheet cells, or circuit elements. Matrices are used in mathematics for manipulating rectangular sets of numbers. In computing and computer applications, matrices are used for the similar purpose of arranging sets of data in table form, as in spreadsheets và lookup tables. In hardware, matrices of dots are used in creating characters on the screen as well as in print (as by dot-matrix printers). In electronics, matrices of diodes or transistors are used lớn create networks of súc tích circuits for such purposes as encoding, decoding, or converting information. See also grid.

English Synonym and Antonym Dictionary

matrices|matrixessyn.: ground substance intercellular substance