Masters: art quilts : major works by leading artists

 - 

Anh hùng thiên tài đang uy phong, ni lại càng thêm dũng mãnh bội phần vị sự xuất hiện thêm của kỳ kyên Thần Sa Cực Thiên. Từ phía trên, thân sĩ rất có thể trường đoản cú bản thân đưa ra quyết định thuộc tính của tranh bị (với không hề ít hướng để xây dựng) Thần Sa. Lúc đó, từng hào kiệt đang có một phía xây dừng thần binc phù hợp với hệ phái tôi đã lựa chọn.

Bạn đang xem: Masters: art quilts : major works by leading artists

Các thao tác cơ bản trên vũ trang Thần Sa:


Hình ảnhGhi chú

*

Chức năng:

Nâng cấp cho nằm trong tính thiết bị Thần Sa.Đúc loại, cung cấp nằm trong tính vũ trang Thần Sa.Kế quá dưỡng thành.Tách chăm sóc thành.Tách, msống khóa vật liệu Thần Sa.

Hình ảnhGhi chú

*

khi tài năng chế tạo Vũ Khí đạt cấp 110 trlàm việc lên thì nhân vật vẫn auto học tập được phương pháp sản xuất Rương Thần Sa Cực Thiên - Hiệp.

*

*

*

Danh vọng Võ Lâm Cao Thủ (bất kỳ) đạt cấp 04, nhân thứ cho NPC Bán Vũ Khí Đặc Chế - Hoa Minc trên Lâm An (182/252) để mua Đồ Phổ Rương Thần Sa - Chiến.Sử dụng vật phổ vẫn học được bí quyết chế tạo Rương Thần Sa Cực Thiên-Chiến.

*

*

Mua Lăng Vân Thạch (cấp 11) tại NPC Chủ Tiệm Trang Sức Hách Phiêu Tịnh.Sử dụng 2.500 Hoạt Lực để chế tạo thành Lăng Vân Đĩnh.

 

*

*

Sử dụng 72 nghìn Tinc Lực gia công 29 Lăng Vân Đĩnh nhằm sản xuất Rương Thần Sa Cực Thiên - Hiệp/Chiến.

*

Giao diện lúc mngơi nghỉ Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp/Chiến

*

Các ở trong tính cơ bạn dạng của Kiếm nước ngoài - hệ Kim trường đoản cú Rương Thần Sa Cực Thiên Chiến (công)

*

Các ở trong tính cơ bản của Kiếm nước ngoài - hệ Kim từ Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp (thủ)


Nâng cấp cho trực thuộc tính vũ khíCác cung cấp của tranh bị Thần Sa
Hình ảnhGhi chú

*

Vũ khí có 4 nằm trong tính hotline là Thần Sa Vô Hạ.Vũ khí tất cả 5 ở trong tính Gọi là Thần Sa Phồn Hoa.Vũ khí gồm 6 nằm trong tính điện thoại tư vấn là Thần Sa Phong Vân.Vũ khí tất cả 7 thuộc tính điện thoại tư vấn là Thần Sa Kình Tiếu.

Thu thập nguyên liệu
Hình ảnhGhi chú

*

Nguyên vật liệu Thần Sa tất cả 4 loại:Vô Hạ Dẫn.Phồn Hoa Dẫn.Phong Vân Dẫn.Kình Tiếu Dẫn.Nguyên liệu Thần Sa V.I.P hoàn toàn có thể tách bóc thành nguyên vật liệu Thần Sa nhỏ hơn 1 cấp:1 Kình Tiếu Dẫn = 3 Phong Vân Dẫn.1 Phong Vân Dẫn = 3 Phồn Hoa Dẫn.1 Phồn Hoa Dẫn = 3 Vô Hạ Dẫn.Các nguyên liệu cần có thấp cấp cần yếu ghép thành nguyên liệu V.I.P.

 

*

Tách nguyên liệu Thần Sa trên NPC Dã Luyện Đại Sư.

*

*

*

Tmê mệt gia những thiên tài Thời Quang Điện, Thần Trùng Trấn, Đảo Thiên Tử và trọng trách từng ngày ở mặt trận Khắc Di Môn sẽ có thời cơ nhận được:

Tinc Hoa Thần Sa (kết hợp với Hàn Tinc Thạch/Thiên Tâm Thạch đã dìm bỗng dưng 01 trong những 04 một số loại vật liệu Vô Hạ, Phồn Hoa, Phong Vân, Kình Tiếu). Thần Nguyệt Sa (sử dụng Tinh Hoạt Lực gia công thành Tinch Hoa Thần Sa). Thần Nhật Sa (dùng Tinch Hoạt Lực gia công thành Tinh Hoa Thần Sa).

Lưu ý


Trong hành trang nhân vật dụng gồm Thiên Tâm Thạch và Hàn Tinh Thạch thì hệ thống ưu tiên thực hiện Thiên Tâm Thạch.Với cách phối hợp Hàn Tinc Thạch và Tinc Hoa Thần Sa, nhân thiết bị đổi tối đa 02 lần/ngày, các lần tiêu tốn 02 Hàn Tinch Thạch. Với phương pháp kết hợp này thì vật liệu Thần Sa nhận ra đã mang ý nghĩa hóa học khóa, hạn sử dụng 24 giờ.Thiên Tâm Thạch mnghỉ ngơi Tinch Hoa Thần Sa thì đặc thù của 04 các loại nguyên vật liệu Thần Sa sẽ nhờ vào đặc thù của Thiên Tâm Thạch. Ví dụ: Kết vừa lòng Tinch Hoa Thần Sa thì Thiên Tâm Thạch tất cả đặc điểm không khóa thì nguyên liệu Thần Sa nhận được vẫn mang ý nghĩa chất không khóa.
Cách thức nâng cấp, tiến cung cấp trang bị từ Vô Hạ -> Phồn Hoa
Đối thoại cùng với NPC Dã Luyện Đại Sư lựa chọn phần Thần Sa. Gắn Vũ Khí Thần Sa Vô Hạ ô khớp ứng nhằm nâng cấp.

Sử dụng Thần Sa Vô Hạ Dẫn cung cấp 01 nhằm tăng những chỉ số thuộc tính của thiết bị Thần Sa Vô Hạ.

Mỗi lần tăng cấp đều sở hữu có phần trăm thành công cùng không thắng cuộc. Nâng cấp cho thua cuộc chỉ khấu trừ nguyên liệu, không sút cấp cho của trực thuộc tính. Nâng cung cấp thành công thì chỉ số của cái thuộc tính đó sẽ tạo thêm theo cấp ở trong tính.

*

Nếu toàn bộ thuộc tính của khí giới Thần Sa Vô Hạ đã làm được nâng cấp tới mức cao nhất thì rất có thể tiến cấp cho vũ khí trường đoản cú Vô Hạ -> Phồn Hoa (bao gồm Xác Suất thành công/thất bại).

*

Sau Lúc tiến cấp thành công, cung cấp trang bị đã tăng lên 1 bậc - Phồn Hoa, tạo thêm 1 cái thuộc tính cùng toàn bộ chỉ số nằm trong tính trngơi nghỉ về 0.

*


Cách thức tăng cấp, tiến cung cấp từ bỏ Phồn Hoa -> Phong Vân
Đối thoại cùng với NPC Trương A Sinh trên Anh Hùng Quán hoặc Vinh Diệu Các lựa chọn download Tinch Chú Thạch Vũ Khí Cấp 01 (kinh nghiệm danh vọng Tần Lăng Phát Khâu Môn

*

*

Đối thoại với NPC Dã Luyện Đại Sư chọn phần "Luyện đúc" dòng "Tinch chú trang bị" và đính Vũ Khí Thần Sa Phồn Hoa với Tinc Chụ Vũ Khí cấp 01 để tinh chụ sản phẩm công nghệ.

*

Tiếp tục tinch chụ thiết bị Thần Sa Phồn Hoa bằng Tinh Chụ Vũ Khí cấp 02.

Xem thêm: 'God Of War 3' Gets Glorious 8K Remaster, How Can I Play God Of War 3 On My Pc

*

Đối thoại cùng với NPC Dã Luyện Đại Sư lựa chọn phần Thần Sa. Gắn Vũ Khí Thần Sa Phồn Hoa vào ô tương ứng nhằm tăng cấp.

Sử dụng Thần Sa Phồn Hoa Dẫn cấp 02 để tăng những chỉ số thuộc tính của tranh bị Thần Sa Phồn Hoa.

Nếu toàn bộ nằm trong tính đã được tăng cấp đến mức tối đa thì hoàn toàn có thể tiến cung cấp vũ khí trường đoản cú Phồn Hoa -> Phong Vân (bao gồm xác suất thành công/thất bại).

*

Sau Lúc tiến cấp cho thành công, cấp cho khí giới đã tăng lên 1 bậc - Phong Vân, tăng lên 1 cái nằm trong tính và tất cả chỉ số ở trong tính trsống về 0.

*


Cách thức upgrade, tiến cung cấp tự Phong Vân -> Kình Tiếu
Đối thoại với NPC Trương A Sinh tại Anh Hùng Quán hoặc Vinh Diệu Các lựa chọn thiết lập Tinh Chú Thạch Vũ Khí Cấp 03 (trải đời danh vọng Tần Lăng Phát Khâu Môn đạt cung cấp 3).

*

Đối thoại với NPC Dã Luyện Đại Sư lựa chọn phần "Luyện đúc" loại "Tinc crúc trang bị" với gắn Vũ Khí Thần Sa Phong Vân và Tinh Chú Vũ Khí cung cấp 03 nhằm tinch chụ thứ.

*

Đối thoại với NPC Dã Luyện Đại Sư lựa chọn phần Thần Sa. Gắn Vũ Khí Thần Sa Phong Vân vào ô khớp ứng nhằm upgrade.

Sử dụng Thần Sa Phong Vân Dẫn cấp 03 nhằm tăng các chỉ số thuộc tính của vũ khí Thần Sa Phong Vân.

Nếu tổng thể trực thuộc tính đã được tăng cấp đến tầm cao nhất thì có thể tiến cấp trang bị từ bỏ Phong Vân -> Kình Tiếu (tất cả xác suất thành công/thất bại).

*

Sau Khi tiến cấp cho thành công, cấp trang bị vẫn tăng thêm 1 bậc - Kình Tiếu, tạo thêm 1 cái thuộc tính và tất cả chỉ số trực thuộc tính trlàm việc về 0.

*


Lưu ý


Vũ khí Thần Sa ko tinch chụ và tinch crúc cấp cho 01 (cấp cho Thanh khô Đồng) chỉ khảm buổi tối nhiều Bảo Thạch cung cấp 3 và tiến cấp cho tối nhiều tới cả Phồn Hoa.Vũ khí Thần Sa tinch chú cấp cho 2 (cấp Bạch Ngân) khảm buổi tối đa Bảo Thạch cung cấp 4 cùng tiến cấp cho buổi tối nhiều đến cả Phong Vân.Vũ khí Thần Sa tinh chụ cấp cho 3 (cấp cho Hoàng Kim) khảm buổi tối đa Bảo Thạch cung cấp 5 với tiến cung cấp về tối đa tới cả Kình Tiếu.Nâng cấp thuộc tính với tiến cung cấp tranh bị những tiêu hao nguyên vật liệu tương xứng cùng với cấp cho của trang bị Thần Sa hiện tại tại:Vũ khíNâng cấp cho ở trong tínhTiến cấp
Vô Hạ01 Vô Hạ Dẫn09 Vô Hạ Dẫn
Phồn Hoa01 Phồn Hoa Dẫn10 Phồn Hoa Dẫn
Phong Vân01 Phong Vân Dẫn14 Phong Vân Dẫn
Kình Tiếu01 Kình Tiếu Dẫn18 Kình Tiếu Dẫn

Đúc lại cung cấp ở trong tính của khí giới Thần Sa
đặc biệt của thao tác: Không biến đổi một số loại nằm trong tính, cấp cho thuộc tính của mỗi mẫu sẽ chuyển đổi tự nhiên.Bảng tiêu tốn nguyên ổn liệu:Cấp vũ khíĐúc lại cấp cho nằm trong tính
Vô Hạ1 Vô Hạ Dẫn
Phồn Hoa1 Phồn Hoa Dẫn
Phong Vân1 Phong Vân Dẫn
Kình Tiếu1 Kình Tiếu Dẫn
Cách thức tiến hành: Thực hiện tại theo những hình sau (sản phẩm công nghệ từ từ bỏ bên trên xuống).

*

Mnghỉ ngơi hình ảnh Thần Sa nghỉ ngơi NPC Dã Luyện Đại Sự chọn "Cấp đúc"

*

Thuộc tính biến hóa ngẫu nhiên

*

Lựa được ở trong tính vừa lòng thì xác nhận nlỗi hình

*

Hoàn tất thao tác


Đúc lại loại thuộc tính trên vũ khí Thần Sa
khác của thao tác: Không đổi khác cấp cho nằm trong tính, nhiều loại thuộc tính của mỗi mẫu sẽ biến hóa đột nhiên.Bảng tiêu hao nguyên liệu:Cấp Vũ khíĐúc lại nhiều loại thuộc tínhChưa nâng cấp chỉ số nằm trong tínhĐã upgrade chỉ số ở trong tính
Vô Hạ04 Vô Hạ Dẫn04 Vô Hạ Dẫn
Phồn Hoa05 Vô Hạ Dẫn05 Phồn Hoa Dẫn
Phong Vân08 Phồn Hoa Dẫn08 Phong Vân Dẫn
Kình Tiếu11 Phong Vân Dẫn11 Kình Tiếu Dẫn
Cách thức tiến hành: Thực hiện nay theo những hình sau (máy từ từ bỏ trên xuống).

*

Mnghỉ ngơi hình ảnh Thần Sa làm việc NPC Dã Luyện Đại Sự lựa chọn "Cấp đúc"

*

Các trực thuộc tính biến hóa ngẫu nhiên

*

Xác thừa nhận Lúc lựa chọn được trực thuộc tính vừa ý, tương xứng hệ phái

*

Hoàn vớ thao tác


Chuyển cung cấp (kế thừa dưỡng thành) tranh bị Thần Sa
Với thao tác này, đồng đạo rất có thể chuyển cung cấp các nằm trong tính tự tranh bị cũ lịch sự tranh bị mới. Tùy theo cấp cho của thiết bị Thần Sa, khối hệ thống sẽ xét vật liệu tiêu tốn tương ứng.Chỉ thừa kế cung cấp của thuộc tính.

*

Thao tác trên NPC Dã Luyện Đại Sư

Vũ khí được nhận thừa kế (sản phẩm công nghệ mặt phải): Sau lúc kế thừa chỉ bảo quản 4 các loại thuộc tính lúc đầu, nhiều loại ở trong tính vật dụng 5 trsinh hoạt đi đang hốt nhiên.Vũ khí đến thừa kế (lắp thêm bên trái): nếu tự cung cấp Phong Vân trsinh sống lên thì sau thời điểm cho kế thừa cung cấp trực thuộc tính thì toàn bộ một số loại trực thuộc tính đang được gia công mới thiên nhiên.Ví dụ: Trước khi dưỡng thành, thân sĩ gồm 02 vũ khí cùng với những ở trong tính sau:

*

Vũ khí mang đến kế thừa là Thần Sa Kình Tiếu (07 nằm trong tính) đang cường hóa +16

*

Vũ khí được trao kế thừa (trang bị mặt phải)

Sau Khi dưỡng thành thì nhân sĩ sẽ có được 02 tranh bị cùng với những trực thuộc tính sau:

*

Vũ khí vẫn cường hóa +16 vẫn được gia công bắt đầu tổng thể lại 04 trực thuộc tính, trsống về cấp Vô Hạ

*

Vũ khí không cường điệu hóa cảm nhận cấp Kình Tiếu, gìn giữ 04 thuộc tính ban đầu và làm new 03 thuộc tính còn lại.


Tách nguyên liệu (dưỡng thành) ra khỏi trang bị Thần Sa
Thao tác tại NPC Dã Luyện Đại Sư.Tùy theo thực trạng thiết bị sẽ tăng cấp, sau khoản thời gian bóc thành công đang được trao được nguyên vật liệu Thần Sa khóa, không hạn sử dụng với tỉ lệ thành phần tương ứng.Vũ khí Thần Sa từ bỏ cấp Phồn Hoa trsinh sống lên thì sau thời điểm bóc rước nguyên vật liệu thì toàn thể ở trong tính sẽ được sản xuất bắt đầu thiên nhiên.

*

Vũ khí Thần Sa lúc chưa bóc tách chăm sóc thành

*

Bắt đầu thao tác làm việc bóc tách dưỡng thành

*

Vũ khí Thần Sa sau khi chăm sóc thành vẫn trsinh sống về Vô Hạ, khối hệ thống sẽ trao trả lại nguyên vật liệu Thần Sa (khóa) tương ứng


Lưu trực thuộc tính trang bị Thần Sa
Nhấp yêu cầu con chuột vào Tu Luyện Châu sẽ sở hữu được chiếc lựa chọn Lưu/Phục Hồi tranh bị Thần Sa. Chỉ rất có thể lưu lại tranh bị khóa với thao tác sống khu bình yên (xóm trấn, thành thị).01 thiết bị chỉ được giữ 1 lần và từng nhân thứ được lưu buổi tối nhiều 3 tranh bị.Hồi phục trực thuộc tính cho vũ khí vẫn tốn nguyên ổn liệuVũ khíNguyên ổn liệu
Vô Hạ8 Vô Hạ Dẫn
Phồn Hoa10 Vô Hạ Dẫn
Phong Vân16 Phồn Hoa Dẫn
Kình Tiếu22 Phong Vân Dẫn
Xin xóa nằm trong tính đang lưu lại đề xuất xin phnghiền thời hạn 3 ngàyThời gian thân gấp đôi phục hồi ở trong tính cho tranh bị là 30 ngàyCrúc ý:Lưu thiết bị làm sao thì hồi phục vũ trang đó.Khi trả lại cấp ở trong tính không thay đổi, chỉ thay đổi lại trực thuộc tính đã lưu hồi xưa.Cách thức triển khai lưu ở trong tính khí giới Thần Sa: Thực hiện tại theo những hình sau (thứ từ từ bỏ trên xuống).

*

Msinh hoạt Tu Luyện Châu chọn dòng "Lưu/Phục hồi Vũ khí Thần Sa"

*

Tiếp tục chọn nlỗi hình trên

*

Bỏ thiết bị Thần Sa buộc phải cất giữ ở trong tính vào ô tương ứng

*

Xác thừa nhận lưu giữ trữ

*

Hệ thống thực hiện sao lưu

*

Hoàn vớ quá trình tàng trữ nằm trong tính

Cách thức tiến hành hồi phục nằm trong tính tranh bị Thần Sa: Thực hiện tại theo những hình sau (trang bị từ từ bỏ bên trên xuống).

Xem thêm: Net Value Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Net Value Là Gì

*

Thuộc tranh bị đã biết thành chuyển đổi so với trước lúc lưu

*

Chọn "Hồi phục"

*

*

Xác nhận hồi phục ở trong tính đang lưu

*

Hệ thống tiến hành phục hồi

*

Thuộc tính khí giới sẽ hệt như thời điểm sao lưu lại ban đầu


Bảng xếp thứ hạng vũ khí Thần Sa
Vào 03h00 thứ hai hàng tuần, nhân đồ vật đứng hạng 01 sinh sống các một số loại vũ trang Thần Sa vẫn auto nhận thấy thương hiệu cá biệt.Vũ khí Thần Sa ngơi nghỉ mỗi bậc đều phải có cung cấp sao, Tài Phú với ngoại quan lại không giống nhau.
Msinh sống khóa vật liệu Thần Sa