CÁI CHIẾU TIẾNG ANH LÀ GÌ

 - 
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vdigitalseminar.com.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền khô Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) chiếu noun Royal proclamation Sedge mat giừơng trải chiếu hoa a bed spread with a flowered sedge mat màn ttránh chiếu đất in the open air verb To radiate, to expose khổng lồ (rays) ngọn đèn chiếu sáng khắp công ty the lamp radiates light all over the house, the lamp lights up the whole house To project xem chiếu phim to attend a projection of films, to lớn attkết thúc a film show phlặng chiếu cảnh tổ quốc nhiều đẹp the film projected the sights of a beautiful và prosperous country, the film showed a beautiful and prosperous countrydanh trường đoản cú Royal proclamation Sedge mat, sleeping mat giừơng trải chiếu hoa a bed spread with a flowered sedge mat Đổi hoa lót xuống chiếu nằm (truyện Kiều ) She"d take all faded flowers to lớn line her mat seat, rank chiếu bên trên seat of honour chiếu bên dưới seat for comtháng people màn trời chiếu đất in the open air ảm đạm ngủ lại chạm mặt chiếu manh thing that comes in the niông chồng of timeđộng trường đoản cú To radiate, to lớn expose to lớn (rays) ngọn gàng đèn điện mọi nhà the lamp radiates light all over the house, the lamp lights up the whole house To project coi chiếu phyên khổng lồ attend a projection of films, khổng lồ attkết thúc a film show phyên chiếu chình họa đất nước nhiều đẹp mắt the film projected the sights of a beautiful và prosperous country, the film showed a beautiful và prosperous country To head, to train upon chiếu hướng phía nam nhưng đi to lớn walk, heading south chiếu ống nthùng lên chầu trời khổng lồ train one"s field-glass upon the sky To checkmate đấm giỏi chiếu tướng to move forward a pawn và checkmate bị chiếu túng bấn to lớn be checkmated To rely upon, lớn base oneself on chiếu theo quy định to lớn base oneself on the law chiếu sổ mà hotline tên to lớn vì chưng a roll hotline relying on a name list

*