Các Sét Đồ Thần Trong Mu

 - 

Ngay tiếp sau đây GamePrivate 24h tổng hợp vừa đủ các set đồ dùng thần MU một cách cụ thể nhất theo tài liệu từ Webzen và các nguồn khác biệt để tín đồ chơi vậy bắt. Tuy khác biệt về phiên phiên bản nhưng tác dụng và set đồ vật vẫn không thay đổi như sau:

*
Bạn đang xem: Các sét đồ thần trong mu

1. Knight Leather Set

*

Bao gồm:

Mũ da (+5-10 Nội Lực)Áo domain authority (+5-10 Nội Lực)Quần domain authority (+5-10 Nội Lực)Găng da (+5-10 Nội Lực)Giày da (+5-10 Nội Lực)Chùy domain authority (+5-10 sức Mạnh)Nhẫn Băng (+5-10 cấp tốc Nhẹn)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator, Rage Fighter

– máy lẻ:

2 món : gia tăng sức mạnh dạn +103 món : Tăng sức tiến công tuyệt chiêu +104 món : gia tăng nội lực buổi tối đa +205 món : Tăng hồi phục nội lực +56 món : ngày càng tăng sức phòng đỡ +20

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng nhanh nhẹn +10Gia tăng độ chính xác của sức ngay cạnh thương chí mạng 5%Gia tăng độ đúng mực của sức cạnh bên thương buổi tối đa 5%Gia tăng sức mạnh +25

2. Hyperion Bronze Set

*

Bao gồm:

Áo Đồng (+5-10 Nội Lực)Quần Đồng (+5-10 Nội Lực)Giày Đồng (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator

– máy lẻ:

2 item : ngày càng tăng năng lượng +15

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng cấp tốc nhẹn +15Gia tăng sức gần kề thương của xuất xắc chiêu +20Gia tăng mana về tối đa +30

3. Eplete Scale Set

*

Bao gồm:

Mũ Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)Áo Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)Quần Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)Khiên Gia Huy (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Điện (+5-10 Năng Lượng)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator, Rage Fighter

– sản phẩm lẻ:

2 cống phẩm : tăng thêm sức ngay cạnh thương của giỏi chiêu +153 nhà cửa : ngày càng tăng khả năng tấn công +504 cửa nhà : Sức gần cạnh thương phép thuật +5%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng lượng huyết +50Gia tăng nội lực +30Gia tăng độ chính xác của gần kề thương chí mạng 10%Gia tăng độ đúng mực của sức ngay cạnh thương tối đa +10

4. Berserker Scale Set

*

Bao gồm:

Chân trâu xanhQuần trâu xanhÁo trâu xanhTay trâu xanhMũ trâu xanh

Đặc điểm:

– trang bị lẻ:

2 món: Max damage +103 món: Max damage +204 món: Max damage +305 món: Max damage +40

– Nguyên Set trả chỉnh:

Tấn công tuyệt chiêu: +40Sức táo bạo tăng: +40

5. Garuda Brass Set

*

Bao gồm:

Áo Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)Quần Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)Găng Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)Giày Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Lửa (+5-10 mức độ Mạnh)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator, Rage Fighter

– thứ lẻ:

2 thắng lợi : tăng thêm nội lực về tối đa +303 nhà cửa : Tỉ lệ đúng đắn của gần kề thương gấp đôi 5%4 cửa nhà : tăng thêm năng lượng +15

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng lượng máu +50Gia tăng sức gần kề thương của hay chiêu +25Sức liền kề thương phép thuật +15%

6. Kantata Plate Set

*

Bao gồm:

Áo Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)Găng Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)Giày Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Gió (+5-10 nhanh Nhẹn)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator

– trang bị lẻ:

2 chiến thắng : gia tăng năng lượng +153 cống phẩm : tăng thêm thể lực +304 vật phẩm : Sức tiếp giáp thương phép thuật +10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng sức mạnh 15Gia tăng sức giáp thương của hay chiêu +25Gia tăng độ đúng chuẩn của sức tiếp giáp thương về tối đa 10%Gia tăng tỉ trọng ra đòn gồm sức gần kề thương về tối đa +20

7. Rave Plate set

*

Bao gồm:

Mũ plateQuần plateÁo plate

Đặc điểm:

– sản phẩm lẻ:

2 món: tiến công tăng +203 món: tỷ lệ x2 giáp thương +10%

– Nguyên Set trả chỉnh:

Trang bị khí giới 2 tay tấn công tăng +30%Tỷ lệ vứt bỏ phòng thủ địch thủ +5%

8. Hyon rồng Set

*

Bao gồm:

Tay dragon đỏChân dragon đỏMũ rồng đỏKiếm điện

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator

– vật dụng lẻ:

2 thành quả : ngày càng tăng sức phòng đỡ +253 nhà cửa : Tỉ lệ đúng chuẩn của liền kề thương gấp rất nhiều lần 10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20Gia tăng độ chính xác của giáp thương chí mạng 15%Gia tăng độ đúng chuẩn của sức sát thương về tối đa 15%Gia tăng sức liền kề thương tuyệt đối hoàn hảo +20

9. Vicious rồng Set

*

Bao gồm:

Mũ rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)Áo dragon Đỏ (+5-10 Nội Lực)Quần long Đỏ (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Đất (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator

– đồ vật lẻ:

2 thành phầm : tăng thêm sức giáp thương của giỏi chiêu +153 cống phẩm : tăng thêm sức tiếp giáp thương +15

– Nguyên Set trả chỉnh:

Tỉ lệ đúng đắn của gần kề thương gấp rất nhiều lần +10%Gia tăng lực tấn công tối thiểu +20Gia tăng lực tiến công tối đa +30Loại bỏ kĩ năng phòng ngự kẻ địch +5%

10. Apollo Pad Set

*

Bao gồm:

Mũ vải vóc Thô (+5-10 Nội Lực)Áo vải Thô (+5-10 Nội Lực)Quần vải vóc Thô (+5-10 Nội Lực)Găng vải Thô (+5-10 Nội Lực)Gậy Xương (+5-10 sức Mạnh)Dây Chuyền Băng (+5-10 mức độ Mạnh)Nhẫn Phép Thuật

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– máy lẻ:

2 chiến thắng : ngày càng tăng năng lượng +103 thành công : Sức gần kề thương phép màu +5%4 chiến thắng : ngày càng tăng sức tiếp giáp thương của giỏi chiêu +105 vật phẩm : tăng thêm mana tối đa +306 sản phẩm : ngày càng tăng lượng tiết +30

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng nội lực buổi tối đa +20Gia tăng sức giáp thương chí mạng +10Gia tăng sức cạnh bên thương buổi tối đa +10Gia tăng năng lượng +30

11. Evis Bone Set

*

Bao gồm:

Áo Xương (+5-10 Nội Lực)Quần Xương (+5-10 Nội Lực)Giày Xương (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Gió

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– trang bị lẻ:

2 cống phẩm : tăng thêm sức gần cạnh thương của xuất xắc chiêu +153 vật phẩm : gia tăng thể lực +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Sức gần cạnh thương phép màu +10%Tỉ lệ đúng chuẩn của cạnh bên thương gấp rất nhiều lần +5%Gia tăng khả năng tấn công +50Gia tăng phục sinh nội lực +5

12. Sylion Bone set

*

Bao gồm:

Tay xươngChân xươngÁo xươngMũ xương

Đặc điểm:

– sản phẩm lẻ:

2 món: phần trăm sát mến chí mạng +5%3 món: tỷ lệ x2 gần cạnh thương +5%4 món: che chở tăng +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Sức táo tợn +50Nhanh nhẹn + 50Thể lực + 50Nội lực + 50

13. Hera Sphinx Set

*

Bao gồm:

Mũ Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Áo Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Quần Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Găng Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Giày Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Khiên Xương (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– sản phẩm công nghệ lẻ:

2 thành tựu : Gia sức khỏe +153 công trình : Sức gần kề thương phép màu +10%4 cửa nhà : ngày càng tăng sức phòng ngự của khiên 5%5 thành tựu : ngày càng tăng năng lượng +15

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng kĩ năng tấn công +50Gia tăng độ đúng mực của cạnh bên thương chí mạng +10%Gia tăng độ đúng mực của sức cạnh bên thương buổi tối đa +10%Gia tăng lượng ngày tiết +50Gia tăng mana về tối đa +50

14. Anubis Legendary Set

*

Bao gồm:

Mũ ma thuật (+5-10 Nội Lực)Áo yêu thuật (+5-10 Nội Lực)Găng ma thuật (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Lửa (+5-10 Năng Lượng)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– đồ vật lẻ:

2 cống phẩm : Tỉ lệ đúng đắn của tiếp giáp thương gấp đôi +10%3 sản phẩm : gia tăng mana buổi tối đa +50

– Nuyên Set hoàn chỉnh

Sức cạnh bên thương phép thuật +10%Gia tăng độ đúng chuẩn của liền kề thương chí mạng +15%Gia tăng độ chính xác của sức gần cạnh thương tối đa +15%Gia tăng sức tiếp giáp thương chí mạng +20Gia tăng sức sát thương buổi tối đa +20

15. Isis Legendary Set

*

Bao gồm:

Mũ yêu thuật (+5-10 Nội Lực)Áo yêu thuật (+5-10 Nội Lực)Quần ma thuật (+5-10 Nội Lực)Giày yêu thuật (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– vật dụng lẻ:

2 thành tích : gia tăng sức giáp thương của tuyệt chiêu +103 cửa nhà : Tỉ lệ đúng đắn của gần kề thương gấp đôi +10%

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng tích điện +30Sức giáp thương phép thuật +10%Loại bỏ kĩ năng phòng ngự đối phương +5%

16. Ceto Vine Set

*

Bao gồm:

Mũ Trinh nàng (+5-10 Nội Lực)Quần Trinh bạn nữ (+5-10 Nội Lực)Găng Trinh chị em (+5-10 Nội Lực)Giày Trinh phái nữ (+5-10 Nội Lực)Trường kiếm (+5-10 mức độ Mạnh)Nhẫn Đất (+5-10 sức Mạnh)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– đồ vật lẻ:

2 thành công : tăng thêm nhanh nhẹn +103 cửa nhà : ngày càng tăng lượng tiết +504 công trình : gia tăng sức phòng đỡ +205 thành tích : gia tăng sức phòng ngự của khiên +5%

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng tích điện +10Gia tăng lượng huyết +50Gia tăng sức mạnh +20

17. Gaia Silk Set

*

Bao gồm:

Mũ Lụa (+5-10 Nội Lực)Áo Lụa (+5-10 Nội Lực)Quần Lụa (+5-10 Nội Lực)Găng Lụa (+5-10 Nội Lực)Nỏ rubi (+5-10 nhanh Nhẹn)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– lắp thêm lẻ:

2 thành tích : gia tăng sức giáp thương của hay chiêu +103 sản phẩm : tăng thêm mana tối đa +254 thành quả : ngày càng tăng sức táo bạo +10

– Nguyên Set trả chỉnh:

Tỉ lệ chính xác của liền kề thương gấp rất nhiều lần +5%Gia tăng cấp tốc nhẹn +30Gia tăng độ chính xác của sức gần cạnh thương tối đa +10%Gia tăng tỉ lệ thành phần ra đòn bao gồm sức sát thương về tối đa +10

18. Odin Wind Set

*

Bao gồm:

Mũ Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)Áo Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)Quần Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)Găng Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)Giày Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– đồ vật lẻ:

2 thành phầm : tăng thêm năng lượng +153 thành công : ngày càng tăng lượng huyết +504 thành quả : ngày càng tăng khả năng tiến công +50

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng nhanh nhẹn +30Gia tăng mana tối đa +50Loại bỏ năng lực phòng ngự địch thủ +5%Gia tăng nội lực tối đa +50

19. Argo Spirit Set

*

Bao gồm:

Áo Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)Quần Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)Găng Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– sản phẩm công nghệ lẻ:

2 nhà cửa : ngày càng tăng nhanh nhẹn +30

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng lực tiến công tối nhiều +30Gia tăng sức liền kề thương của xuất xắc chiêu +25Tỉ lệ chính xác của ngay cạnh thương gấp rất nhiều lần 5%

20. Gywen Guardian Set

*

Bao gồm:

Áo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Găng Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Giày Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Cung bội nghĩa (+5-10 nhanh Nhẹn)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– sản phẩm lẻ:

2 nhà cửa : Tỉ lệ chính xác của gần cạnh thương gấp rất nhiều lần +10%3 thành quả : tăng thêm nhanh nhẹn 304 thành phầm : gia tăng lực tấn công tối thiểu +20

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng lực tiến công tối nhiều +20Gia tăng độ đúng chuẩn của cạnh bên thương chí mạng +15%Gia tăng độ đúng chuẩn của sức ngay cạnh thương buổi tối đa +15%Gia tăng sức gần kề thương chí mạng +20Gia tăng tỉ lệ ra đòn tất cả sức cạnh bên thương về tối đa +20

21. Aruane Guardian Set

*

Bao gồm:

Mũ Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Áo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Quần Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Giày Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– sản phẩm lẻ:

2 thắng lợi : ngày càng tăng sức gần kề thương +103 tác phẩm : Tỉ lệ đúng chuẩn của liền kề thương gấp đôi +10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng sức liền kề thương của tuyệt chiêu +20Gia tăng độ đúng mực của liền kề thương chí mạng +15%Gia tăng độ đúng mực của sức liền kề thương về tối đa +15%Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

22.

Xem thêm: 11 Cách Sửa Lỗi Xem Video Bị Giật Hình Win 7, Xem Video Bị Giật Hình Win 7


Xem thêm: Nhận Giftcode Tru Tiên Thanh Vân Chí Và Cách Nhập Code, Tổng Hợp Giftcode Game Tru Tiên


Gaion Storm Crow Set

*

Bao gồm:

Áo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Giày Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Nước (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Magic Gladiator

– sản phẩm lẻ:

2 thành phầm : sa thải khả năng phòng ngự đối thủ +5%3 thắng lợi : Tỉ lệ đúng mực của sát thương gấp hai +15%

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng sức giáp thương của tuyệt chiêu +15Gia tăng độ đúng mực của sức tiếp giáp thương về tối đa +15%Gia tăng mức độ sức tiếp giáp thương về tối đa +30Sức ngay cạnh thương phép màu +20%Gia tăng sức khỏe +30

23. Muren Storm Crow Set

*

Bao gồm:

Áo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Tay Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Lửa (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Magic Gladiator

– vật dụng lẻ:

2 tòa tháp : gia tăng sức sát thương của tốt chiêu +103 thành phầm : Sức ngay cạnh thương phép màu +15%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỉ lệ đúng đắn của gần kề thương gấp hai +10%Gia tăng độ đúng đắn của tiếp giáp thương chí mạng +15%Gia tăng độ đúng đắn của sức sát thương tối đa +15%Gia tăng sức chống đỡ +25Gia tăng sức liền kề thương cho vũ khí hai tay +20%

24. Agnis Adamantine Set

*

Bao gồm:

Mũ Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)Áo Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)Quần Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Lord

– thứ lẻ:

2 công trình : Tỉ lệ đúng đắn của gần cạnh thương gấp đôi +10%3 thành tích : ngày càng tăng sức chống đỡ +40

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng sức ngay cạnh thương của xuất xắc chiêu +20Gia tăng độ đúng đắn của liền kề thương chí mạng +15%Gia tăng độ đúng đắn của sức giáp thương buổi tối đa +15%Gia tăng sức gần kề thương chí mạng +20Gia tăng sức gần kề thương tối đa +20

25. Browii Adamantine Set

*

Bao gồm:

Quần Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)Giày Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)Găng Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Băng (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Lord

– sản phẩm công nghệ lẻ:

2 công trình : gia tăng sức giáp thương +203 thành tích : ngày càng tăng sức tiếp giáp thương của hay chiêu +20

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng năng lượng +30Gia tăng độ đúng chuẩn của gần kề thương chí mạng +15%Gia tăng độ đúng đắn của sức gần kề thương về tối đa +15%Loại bỏ năng lực phòng ngự đối thủ +5%Gia tăng nhiệm vụ +30

26. Crono Red Wing Set

*

Bao gồm:

Mũ Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Quần Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Nhẫn yêu thuật (+5-10 Năng Lượng)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Summoner

– lắp thêm lẻ:

2 thành phầm : Tỉ lệ chính xác của ngay cạnh thương gấp hai +20%3 thành công : gia tăng sức kháng đỡ +60

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng sức tiếp giáp thương của giỏi chiêu +30Gia tăng độ đúng chuẩn của gần kề thương chí mạng +15%Gia tăng độ đúng đắn của sức tiếp giáp thương buổi tối đa +15%Gia tăng sức liền kề thương chí mạng +20Gia tăng sức liền kề thương tối đa +20

27. Semeden Red Wing Set

*

Bao gồm:

Mũ Hảo Thiên (+5-10 Nội Lực)Áo Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Giày Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Summoner

– sản phẩm lẻ:

2 cống phẩm : Sức tiếp giáp thương phép thuật +15%3 nhà cửa : ngày càng tăng sức ngay cạnh thương của tuyệt chiêu +25

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng tích điện 30Gia tăng độ đúng mực của tiếp giáp thương chí mạng +15%Gia tăng độ đúng đắn của sức liền kề thương buổi tối đa +15%Loại bỏ khả năng phòng ngự đối thủ +5%

28. Vega Sacred Fire set

*

Bao gồm:

Mũ Địa longÁo Địa longQuần Địa longVuốt Địa long

Đặc điểm:

– vật dụng lẻ:

2 món: phần trăm tấn công tăng +503 món: thể lực tăng +504 món: Max damage + 30

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỷ lệ tiếp giáp thương tuyệt đối hoàn hảo tăng +15%Tỷ lệ x2 sát thương tăng +5%Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ địch thủ + 5%

29. Chamer Sacred Fire set

*

Bao gồm:

Chân Địa longÁo Địa longQuần Địa longVuốt Địa long

Đặc điểm:

– sản phẩm lẻ:

2 món: phòng vệ tăng +503 món: phần trăm x2 giáp thương tăng +5%4 món: tiến công tăng + 30

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỷ lệ giáp thương hoàn hảo nhất tăng +15%Tấn công tuyệt chiêu +30Sát yêu mến hoản hảo tăng +20

30. Mahes black Dragon set

*

Bao gồm:

Quần dragon đenKhiên đồng

Đặc điểm:

– trang bị lẻ:

Không

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Max HP + 100Tỷ lệ vứt bỏ phòng thủ kẻ thù +6%Tăng phòng thủ khi thiết bị khiên 17%

31. Bes Eclipse set

*

Bao gồm:

Quần ánh trăngGậy hủy diệt

Đặc điểm:

– đồ vật lẻ:

Không

– Nguyên Set trả chỉnh:

Nội lực tăng + 200Tấn công phép tăng 9%Tấn công xuất xắc chiêu tăng +80

32. Khons Dark Steel set

*

Bao gồm:

TayChân

Đặc điểm:

– sản phẩm lẻ:

Không

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Max tăng HP + 200Tỷ lệ gần kề thương hoàn hảo và tuyệt vời nhất +3%Tỷ lệ gần kề thương chí mạng +3%

33. Horus set

*

Bao gồm:

Vuốt bạch hổDây chuyền kỹ năng

Đặc điểm:

– trang bị lẻ:

Không

– Nguyên Set trả chỉnh:

Min damage +80Tấn công tốt chiêu tăng +60Tỷ lệ x2 gần kề thương +4%

34. Bragi DarkPhoenix set

*

Bao gồm:

QuầnChânMũThiên ma kiếm

Đặc điểm:

– đồ vật lẻ:

2 món: sức mạnh tăng +103 món: sức mạnh tăng +204 món: sức mạnh tăng +305 món: sức khỏe tăng +50

– Nguyên Set trả chỉnh:

Min damage +30Tấn công tăng khi sử dụng kiếm hai tay +6%Tỷ lệ x2 sát thương +3%Tấn công giỏi chiêu +50

35. Alvis Grand Soul set

*

Bao gồm:

QuầnChânÁoGậy phượngDây chuyền nước

Đặc điểm:

– sản phẩm lẻ:

2 món: tỷ lệ x2 gần cạnh thương +1%3 món: xác suất x2 gần kề thương +2%4 món: xác suất x2 gần cạnh thương +3%5 món: nội lực tăng +10

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Phòng thủ tăng khi sử dụng khiên +8%Tỷ lệ gần cạnh thương chí mạng +8%Tỷ lệ gần cạnh thương tuyệt vời và hoàn hảo nhất + 8%Loại bỏ phòng vệ sát thương +1%

36. Frigg Holy spirit set

*

Bao gồm:

QuầnChânDây chuyền gióCung thánh nữ

Đặc điểm:

– máy lẻ:

2 món: min damage tăng +403 món: max damage tăng +404 món: min damage tăng +505 món: max damage tăng +50

– Nguyên Set trả chỉnh:

Tỷ lệ gần kề thương chí mạng tăng +7%Tỷ lệ tiếp giáp thương tuyệt đối hoàn hảo + 7%Max HP + 50Phòng thủ tăng +20

37. Tyr Thunder set

*

Bao gồm:

TayQuầnChânKiến quétDây chuyền sét

Đặc điểm:

– trang bị lẻ:

2 món: sức khỏe tăng +203 món: nhanh nhẹn tăng +204 món: thể lực tăng +205 món: nội lực tăng +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỷ lệ x2 giáp thương +1%Tấn công phép tăng +1%Tỷ lệ sát thương hoàn hảo và tuyệt vời nhất tăng 12%Tăng tấn công khi dùng kiếm +6%

38. Surt Glorious set

*

Bao gồm:

ÁoMũChânTayQuyền trượng đại vương

Đặc điểm:

– máy lẻ:

2 món: phòng vệ tăng khi sử dụng khiên +2%3 món: phòng ngự tăng +204 món: sức mạnh tăng +305 món: Max HP tăng +70

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tấn công giỏi chiêu tăng +40Tỷ lệ tiến công chí mạng tăng +11%Sát yêu đương chí mạng tăng + 80Nội lực tăng +60

39. Elune Demonic set

*

Bao gồm:

QuầnTayGậyNhẫn băng

Đặc điểm:

– thứ lẻ:

2 món: phần trăm sát thương tuyệt vời nhất +8%3 món: phần trăm sát thương tuyệt đối hoàn hảo +9%4 món: phần trăm sát thương tuyệt đối hoàn hảo +10%5 món: tỷ lệ x2 giáp thương +12%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Phòng thủ tăng +40Tấn công xuất xắc chiêu tăng +80Max Mana + 200Tấn công phép tăng +13%

40. Magni Piercing Grove set

*

Bao gồm:

ÁoQuầnMũVuốt bạch longNhẫn gió

Đặc điểm:

– sản phẩm công nghệ lẻ:

2 món: max damager tăng +53 món: max damager tăng +104 món: max damager tăng +155 món: max HP tăng +100

– Nguyên Set trả chỉnh:

Phòng thủ tăng +50Tỷ lệ gần kề thương tuyệt đối +8%Sát thương hoàn hảo tăng + 10Tấn công tăng +60

41. Anas Hirat set

*

Bao gồm:

ÁoQuầnMũKhiên Vis

Đặc điểm:

– trang bị lẻ:

2 món: tấn công tuyệt chiêu tăng +203 món: bảo vệ tăng +404 món: xác suất x2 ngay cạnh thương +10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tấn công tăng +20Sát yêu thương chí mạng tăng Rate + 15%Tỷ lệ cạnh bên thương tuyệt vời tăng +15%Phòng thủ tăng khi sử dụng khiên +5%

42. Akhir Hirat set

*

Bao gồm:

TayQuầnChânNhẫn băng

Đặc điểm:

– máy lẻ:

2 món: tiến công tuyệt chiêu tăng +303 món: tấn công tăng +304 món: gần cạnh thương tuyệt vời tăng +20

– Nguyên Set trả chỉnh:

Sát thương chí mạng tăng + 20Tỷ lệ ngay cạnh thương chí mạng tăng +15%Tỷ lệ ngay cạnh thương tuyệt vời nhất +15%Loại quăng quật phòng thủ kẻ địch +5%

43. Camill Sate set

*

Bao gồm:

ÁoMũQuầnKhiên pen

Đặc điểm:

– vật dụng lẻ:

2 món: min damage tăng + 303 món: max damage tăng + 504 món: phần trăm x2 gần kề thương + 10%

– Nguyên Set trả chỉnh:

Tấn công tăng + 20Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng +15%Tỷ lệ tiếp giáp thương tuyệt đối hoàn hảo +15%Phòng thủ tăng khi sử dụng khiên +5%

44. Cathy Sate set

*

Bao gồm:

TayChânQuầnNhẫn độc

Đặc điểm:

– sản phẩm lẻ:

2 món: tấn công tuyệt chiêu tăng +303 món: nhanh nhẹn tăng + 304 món: gần cạnh thương hoàn hảo và tuyệt vời nhất tăng +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỷ lệ tiến công chí mạng + 20Tỷ lệ gần kề thương chí mạng tăng +15%Tỷ lệ liền kề thương hoàn hảo +15%Loại quăng quật phòng thủ địch thủ +5%

Tổng cộng trong bài viết có 44 set thần Mu hi vọng sẽ thỏa mãn nhu cầu được nhu cầu mày mò của bạn, theo dõi GamePrivate 24h thường xuyên để cập nhật nhiều trả lời khác của game Mu.