Anh Hùng Không Qua Ải Mỹ Nhân

 - 

“Anh hùng nan quá hotgirl quan” ngừng như đã trở thành lời nguyền khó khăn giải tự xưa mang đến nay. Trong lịch sử dân tộc có biết bao anh hùng mất đi danh vọng hay thậm chí là là cả đất nước chỉ bởi khó qua được ải người đẹp xinh đẹp. Đừng như Lã ba háo sắc mà lại hãy học tập Triệu Vân đang vượt qua ải người đẹp và xứng danh gọi là anh hùng.

Bạn đang xem: Anh hùng không qua ải mỹ nhân

Lã cha – hổ lang đội lốt anh hùng

Trong “Tam quốc diễn nghĩa”, Lã Bố nói theo cách khác là vị tướng can đảm nhất, vũ dũng hơn cả các nhân vật Triệu Vân, quan lại Vũ, Trương Phi, hứa Chử, Mã Siêu. Lã bố đã từng một mình chiến đấu với giữ Bị, quan liêu Vũ với Trương Phi. Lã ba ra trận đầu búi tóc, team kim quan, không tính phủ cạnh bên đường nghê, thắt bảo đới ti loan, mình mang chiến bào đỏ thêu trăm hoa, ko kể khoác áo liền kề thú diện liên hoàn, sườn lưng đeo một cỗ cung thương hiệu bạc, tay cụ phương thiên hoạ kích, cưỡi con ngữa Xích Thố, gan dạ vô cùng. 

Lã ba nổi danh kiêu dũng, thiện chiến, tuy thế lại là kẻ hay trở phương diện lật lọng, thấy lợi quên nghĩa. Trước vị vàng bạc tình chức tước nhưng mà giết nghĩa phụ Đinh Nguyên, qua hầu Đổng Trác; sau lại bởi vì tranh con gái Điêu Thuyền mà giết “nghĩa phụ” họ Đổng. Cuộc đời chinh chiến của Lã Bố có rất nhiều thắng lợi, tuy thế vần thơ ca ngợi Lã Bố nhân vật thì gần như là không có. 

Nếu trên mặt trận Lã bố uy dũng hơn người, thì trước chị em sắc, Lã ba lại không hề giữ được phong cách của thiết yếu nhân quân tử. Hồi 8 “Tam quốc diễn nghĩa” bao gồm đoạn:

“Hôm sau Doãn sai người đem ngọc minh châu, xưa ni vẫn chứa kỹ một nơi, điện thoại tư vấn thợ khéo, có tác dụng một cỗ nón vàng, mật sai fan đem biếu Lã Bố.

Bố mừng rỡ, thân cho nhà Doãn tạ ơn.

Doãn làm cho sẵn của ngon vật lạ đợi cha đến. Doãn ra cửa nghênh tiếp vào hậu đường, mời ngồi lên trên.

Bố nói:

– Tôi là 1 tiểu tướng sống trong phủ, bốn đồ là 1 trong những vị đại thần trong triều, sao lại vượt tôn kính như vậy?

Doãn nói:

– ni thiên hạ không một ai là anh hùng, tôi chỉ thấy duy bao gồm tướng quân mà lại thôi. Tôi tỏ lòng tôn kính, không phải là tôn kính cái chức của tướng quân mà lại là tôn kính loại tài của tướng mạo quân đó.

Bố mừng lắm, Doãn khẩn khoản mời rượu, khen rước khen để mãi chiếc đức Đổng thái sư và loại tài Lã Bố.

Bố mỉm cười vang cùng uống rượu thoả thích. Bấy giờ Doãn bắt đầu đuổi nô lệ lùi ra, chỉ để vài fan tỳ thiếp đứng hầu rượu. Khi bố ngà ngà say, Doãn nói truyền rằng:

– Gọi con em mình nó ra đây!

Một lát nhị thị tỳ đỡ Điêu Thuyền make up thật lung linh bước ra. Lã ba trông thấy lag mình, hỏi:

– tín đồ nào vậy?

Doãn nói:

– Đó là nhỏ gái nhỏ lão, thương hiệu là Điêu Thuyền. Lão nay được ơn tướng quân tất cả lòng hạ cố mà coi như vị trí chí thân, buộc phải lão không đúng nó ra để xin chào tướng quân.

Liền sai Điêu Thuyền bưng bát rượu mời.

Thuyền nâng bát rượu mời Bố. 2 bên nhìn nhau, đầu ngươi cuối mắt…

Vương Doãn mang tảng say, nói:

– con cố mời tướng quân uống vài bát con nhé! các bạn ta phần nhiều trông dựa vào tướng quân đấy.

Bố mời Thuyền ngồi. Thuyền giả phương pháp thẹn thùng, ước ao lui vào, Doãn nói:

– tướng tá quân là các bạn chí thân cùng với ta, nhỏ cứ ngồi đừng ngại.

Thuyền khép nép, ngồi ở bên cạnh Doãn.

Lã cha nhìn Thuyền chòng chọc, không chớp mắt, lại uống thêm vài chén.

*

Doãn bắt đầu trỏ tay vào Thuyền nhưng mà bảo Lã tía rằng:

– Lão vẫn đang còn ý cho nó phục dịch tướng quân làm tỳ thiếp, không biết tướng quân bao gồm bụng hạ cố thương mang đến không?

Bố nghe nói chóng vánh đứng dậy, ra ngoài chiếu, tạ nhưng nói rằng:

– trường hợp được như thế, tôi xin một đời làm cho khuyển mã để báo bổ ơn sâu.

Doãn nói:

– nay mai xin định ngày lành mon tốt, chuyển nó đến che tướng quân.

Xem thêm: Cách Tải Pubg Pc Miễn Phí Trên Máy Tính + Setting Pubg Pc, Cách Tải Pubg Pc

Lã cha mừng hớn hở, đưa ánh mắt Điêu Thuyền. Điêu Thuyền cũng liếc mắt đưa tình đáp lại”.

Trong cảnh này, quan tứ đồ vương Doãn call Lã bố là “anh hùng” chẳng qua là lời phỉnh phờ tâng bốc cơ mà thôi, còn cái thể hiện thái độ “đầu ngươi cuối mắt”, “nhìn Thuyền chòng chọc, không chớp mắt” của Lã ba đã lộ rõ tà trọng điểm của kẻ phàm phu tục tử rồi.

Quả nhiên sau này, Lã ba căm hận và giết chết Đổng Trác, kế bên thì nói là vì ý muốn làm tôi trung của nhà Hán, cơ mà trong thì rõ là để chiếm lại Điêu Thuyền. Suốt cuộc đời của Lã Bố, chỉ thấy y vị danh vị lợi, vì sắc tình mà thay đổi lập ngôi trường xoành xoạch. Bạn quân tử nhân vật có ai như thế!

Triệu Tử Long – vị anh hùng đúng nghĩa

“Hổ uy tướng quân” Triệu Tử Long thì khác. Trong “Tam quốc diễn nghĩa”, ông không còn lần này cho tới lần khác được ca tụng là anh hùng, lúc thì ngơi nghỉ Đương Dương “cứu chúa xông trăm trận”, khi thì “Bốn tướng một tay khua sạch nhẵn” ở tuổi bảy mươi. Xét đến vũ dũng, Tử Long không rộng được Lã Phụng Tiên, nhưng mà ông lại là người có trung gồm nghĩa, trước mê hoặc của cô gái sắc vẫn giữ trung khu đoan chính, quang đãng minh lỗi lạc.

Hồi 52 “Tam quốc diễn nghĩa”, nghỉ ngơi trận Quế Dương, Triệu Vân chưa đến 3000 quân đã đánh bại Trần Ứng. Thái thú Triệu Phạm mang ấn tín và dẫn vài ba mươi thương hiệu kỵ đến tận trại Triệu Vân xin hàng. “Vân ra trại tiếp vào, mở tiệc thết đãi, đón nhận ấn tín. Rượu được vài ba tuần, Phạm nói:

– tướng quân họ Triệu, tôi cũng chúng ta Triệu, năm trăm năm trước đây dễ thường là một trong nhà với nhau. Tướng quân quê sinh sống Chân Định, tôi cũng quê sinh hoạt Chân Định, lại thuộc làng. Giả dụ tướng quân không chê, cho tôi được kết có tác dụng anh em, thực là vạn hạnh.

Vân mừng lắm, thuộc hỏi tuổi nhau. Vân đẻ trước Phạm tư tháng. Phạm nhận Vân có tác dụng anh. Hai bạn cùng làng, thuộc tuổi, lại thuộc họ, mười phần tương đắc với nhau cả mười. Mãi mang đến chiều bắt đầu tan tiệc, Phạm từ giã trở về thành.

Hôm sau, Phạm mời Vân vào thành lặng dân. Vân dặn đấu sĩ cứ ở ngoài trại, chỉ mang năm chục lính kỵ mã vào thành. Dân cư đốt hương thơm bày đồ dùng bái vọng đứng đặc dọc mặt đường nghênh tiếp. Vân lấp dụ đâu đấy, Phạm mời Vân vào dinh ăn tiệc. Lúc rượu sẽ ngà ngà say. Phạm lại mời Vân vào nhà sau uống tiệc nữa. Vân bấy giờ vẫn say, Phạm tự nhiên gọi một người đàn bà ra nâng chén bát mời Triệu Vân. Vân trông thấy bạn ấy ăn mặc đồ trắng, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành new hỏi Phạm:

– người này là ai?

Phạm thưa:

– Đó là Phàn thị, chị dâu tôi.

Tử Long nhẹ sắc khía cạnh lại, tỏ vẻ kính trọng. Phàn thị chuốc rượu xong, Phạm mời ngồi xuống. Vân cảm tạ. Phàn thị lui vào trong nhà trong.

Vân bảo Phạm rằng:

– hiền hậu đệ sao dám phiền đến lệnh tẩu mời rượu vậy?

Phạm cười, đáp:

– Cũng vì tất cả chút duyên cớ, xin anh chớ ngại. Anh ruột tôi sẽ quá cố cách đó ba năm, chị tôi làm việc goá một mình, chưa trót đời được. Tôi đang khuyên chị tôi cải giá. Chị tôi nói: “Hễ được fan nào đủ ba điều kiện thì bắt đầu lấy: một là văn võ kiêm toàn, giờ đồng hồ đồn mọi cả thiên hạ; nhị là tướng mạo con đường vệ, uy nghi khác người; tía là phải cùng một họ với anh tôi!”. Anh thử nghĩ xem thiên hạ gồm mấy fan lại phù hợp được cả ba điều kiện ấy không? ráng mà tôn huynh mặt đường đường bậc anh hào, giờ đồng hồ vang tứ bể, lại đồng bọn họ với anh tôi, thật phù hợp với lời ước của chị tôi lắm. Nếu như không hiềm chị tôi xấu xa, xin tướng tá quân mang lại được nâng khăn sửa túi, nhằm kết thân mãi sau với nhau, tướng quân nghĩ sao?

Vân nghe nói, nổi giận, vùng dậy thét lớn:

– Ta cùng với ngươi đang kết làm anh em, thì chị dâu ngươi tương tự như chị dâu ta, lẽ đâu thao tác loạn luân như thế!”.

Về sau, lúc Khổng Minh biết chuyện bảo Tử Long rằng:

“ Đó là việc xuất sắc lành, tướng mạo quân sao ngây ngô thế?

Vân thưa:

– Triệu Phạm đã cùng rất tôi kết nghĩa anh em, nếu đem chị dâu hắn, thì miệng đời chê cười là một. Fan goá chồng bước đi cách nữa là thất tiết, là hai. Triệu Phạm bắt đầu hàng, chưa biết bụng dạ nạm nào là ba, Chúa công new dẹp im được Giang Hán, ngủ còn không yên, Vân tôi đâu dám vày một người lũ bà cơ mà bỏ việc lớn của chúa công?”.

Nếu Triệu Vân cũng như Lã Bố, thì chắc hẳn rằng đã dìm ngay chẳng nghĩ, nắm rồi chưa biết chừng mắc mưu Triệu Phạm, thành Quế Dương cũng tuột khỏi tay.

Sau lúc Triệu Vân qua đời, Đại tướng tá quân Khương Duy bàn rằng:

“Triệu Vân trước theo tiên vương (Lưu Bị), trải những lao khó, bổ sung thiên hạ, vâng lệnh phép tắc, công sức đáng ghi vào sách sử. Cuộc chiến Đương Dương, nghĩa như rubi đá, tận trung với chúa, vua tưởng niệm ban thưởng, lễ nghĩa đầy đủ đầy mang đến kẻ bè lũ tôi vẫn quên cả thân mình. Chết vẫn biết rằng, thân danh chẳng nát; sinh sống cảm ân đức, danh chẳng phai mờ. Cung kính theo khuôn phép mà xét thụy, nhu thuận hiền đức ấy là Thuận, thao tác làm việc thuận ngôi thứ, khắc chế được tai hoạ, ấy là Bình, ứng theo phép đặt đến thuỵ là Thuận Bình hầu”.

Vượt qua chữ sắc bắt đầu đáng mặt anh hùng

Người xưa nói, “Tửu là xuyên ngôi trường dược, dung nhan là dao cạo xương”. Bên trên đầu chữ nhan sắc (色), vốn đã cất đao (刀). Các đấng nam nhi không nề đưa ra đao tìm trên chiến trường, nhưng mà lại quỵ ngã trước đao tìm của sắc đẹp dục, thì chung cuộc vẫn là một trong những bại tướng mà lại thôi. 

Không hễ lòng trước cô gái sắc, sinh sống đây không có ý rằng không che chắn phụ nữ, không thương mến vợ con, mà hy vọng nói rằng đấng trượng phu ngơi nghỉ đời ko thể vày sắc nhưng mà quên nghĩa, vì chưng ham dục cơ mà làm chuyện bại hoại nhân luân. Vào “Tam quốc diễn nghĩa” có tương đối nhiều khách má phấn hào kiệt, phận nhi thiếu nữ nhưng vẫn được ngợi ca do khí huyết lẫm liệt trung trinh. Vậy đủ thấy nhì chữ “anh hùng” đâu chỉ dành cho nam giới, ai gồm nghĩa khí, ai vì nghĩa quên mình rất nhiều đáng điện thoại tư vấn là “anh hùng” vậy.

Xem thêm: Tìm M Để Hệ Phương Trình Có Vô Số Nghiệm Khi Nào (Tim, Hệ Phương Trình Có Vô Số Nghiệm Khi Nào (Tim

Cổ nhân tất cả câu: “Vạn ác dâm vi thủ” (Trong vạn cái ác thì dâm tà đứng đầu). Nếu như một tín đồ không thể buông bỏ lòng dâm, ắt sẽ rơi vào hoàn cảnh đường ác. Thời hiện nay đại, lại có người lại hồ đồ cho rằng ham luyến thiếu nữ sắc là biểu lộ của “nam tính”, dâm dục là “bản lĩnh bầy ông”, không còn kể gì mang lại lễ nghĩa.

Đấy chẳng bắt buộc là trắng black lẫn lộn, coi chiếc xấu thành cái tốt sao? Ôn vậy tri tân, các đấng chàng hãy noi gương Triệu Tử Long, chớ chuốc vết dơ dáy ngàn đời như Lã Bố.